Yerli ve yabancı en güzel şarkıların şarkı sözleri müzik klipleri karaokeleri eşliğinde müzik dinleme keyfini sizlere sunuyoruz.

Articles by "İlahiler Şarkı Sözleri"

İlahiler - Hakk'ı Anar Şarkı Sözleri


Zikre dalan bu âlem,
Cenab-ı Hakk'ı anar.
Arş, Kürsi, Levh-u Kalem,
Cenab-ı Hakk'ı anar.

Böcekler, kurtlar, kuşlar,
Buluttan akan yaşlar,
Ovalar, dağlar, taşlar,
Cenab-ı Hakk'ı anar.

Kavun, karpuz, kelekler,
Gökte dönen felekler,
Yerde gökte melekler,
Cenab-ı Hakk'ı anar.

Menekşeler, sümbüller,
Tomurcuk açan güller,
Güle âşık bülbüller,
Cenab-ı Hakk'ı anar.

Seherde esen yeller,
Denizler, çaylar, göller,
Dağlar, ovalar, çöller,
Cenab-ı Hakk'ı anar.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Silsile-i Aliyye Şarkı Sözleri


Nebi, Sıddîk ve Selman, Kasım, Cafer, Bistami,
İrfan kaynağı oldu, Ebül-Hasen Harkani.

Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana,
Çok veli yetiştirdi, hem Yusuf-i Hemedani.

Abdülhalık Goncdüvani, marifetler semasında,
Dünyayı aydınlattı, hem Arif-i Rivegeri.

Mavera-ün-nehr ili, Tur-i Sina gibi oldu,
Nurlandıranlardan biri, Mahmud-i İncirfagnevi.

Ali Ramiteni'dir Azizan ve pir-i Nessac,
Çok keramet gösterdi, Muhammed Baba Semmasi.

Seyyid Emir Gilal de, ilim deryasında sadef,
Andan meydana geldi, Behaüddin-i Buhari.

Alaüddin-i Attar, zamanının kutbu idi,
Yakub-ı Çerhi'de oldu zahir, envar-ı rahmani.

Ubeydüllahi Ahrar ve Kadı Muhammed Zahid,
Derviş Muhammed geldi ve Hacegi Muhammed Emkenegi.

Baki-billah'tan gelen, nurlara kendi de katıp,
Binlerce kalb temizledi, İmam-ı Ahmed Rabbani.

Urvet-ül-vüska Masum ve Seyfeddin'le seyyid Nur,
Ve Mazher'le Abdüllah, sonra Halid-i Bağdadi.

Feyiz verdiler bunlar da, sonra bu nuru Abdullah,
Anadolu'ya yaydı, hem de Taha-yı Hakkari.

Hem seyyid-i Salih de, kardeşin yerini tutup,
Fena-fillaha kavuştu Sıbgatullah-i Hizani.

Bu üç velinin sohbetlerinde yükselip,
Mürşid-i kâmil oldu, seyyid Fehim-i Arvasi.

Bu otuzdört velinin kalbleri, bir ayna gibi,
Yaydılar hep cihana, envâr-ı Resulillahi.

Bütün bu nurlar en son, toplandı bir hazinede,
İsmi bu hazinenin Abdülhakîm-i Arvasi.

Dua edeceğin zaman, Silsileyi oku heman,
Salihleri söyleyince, yağar rahmeti Rahman.

Selam olsun, dua olsun, bu yazardan daima,
Silsile-i aliyyenin ervahına ya Sübhan.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Dağlar Başında Şarkı Sözleri


Bu nasıl uykudur, gel uyan artık,
Gitti kervan kaldık dağlar başında.
Bitmez sıkıntıya, gel dayan artık
Gitti kervan, kaldık dağlar başında.

Kervan gitti oldu hayli bir zaman,
Tedbirsiz gidilmez, yollar çok yaman,
Zarar görmeyelim aman ha aman,
Gitti kervan, kaldık dağlar başında.

Yunus yalnız Hakka uzansın elin,
Gece gündüz deme, zikretsin dilin,
Rehbersiz çıkarsan n'olacak halin?
Gitti kervan, kaldık dağlar başında.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Dünya Düşman Olsa Şarkı Sözleri


Dünya bize düşman olsa,
Dosttan bizi ayıramaz.
Dost nerede, biz orada,
Düşman bizi ayıramaz.

Dost bizimle, korkmaz insan,
Güvenirse, olmaz pişman,
Saldırsa da, yüz bin düşman,
Dost karşısında duramaz.

Dokunamaz düşman sana,
Çünkü dost bizden yana,
Meydan okuruz cihana,
Düşman eli erişemez.

Çok âciz kalır sultan da,
Ne gönülde, ne de canda,
Mahrumdur iki cihanda,
Kim ki dost yüzü göremez.

Dost bize kapılar açar,
Yabancılar olur naçar,
Yunus öyle cevher saçar,
Ârifler bile deremez.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - İbret Al Şarkı Sözleri


Gafleti bırak, aç gözünü!
Sahraya bak da, ibret al!
Bak nasıl direksiz duruyor,
Semaya bak da, ibret al!

Rabbimizin çok nimeti,
Elbet görülür kudreti,
Sabahları seher vakti,
Dünyaya bak da ibret al!

Ünlü bir paşa olsa da,
Er kişidir musallada,
Şu cansız yatan orada,
Mevtaya bak da, ibret al!

Zengin olsa, ister fakir,
Sonu elbette kefendir,
Malla mülkle eden kibir,
Mecnun değil de, ya nedir?
Leyla'ya bak da ibret al!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Anarım Rabbim Seni Şarkı Sözleri


Dağlar ile, taşlar ile,
Anıyorum Rabbim seni.
Gökte uçan kuşlar ile,
Anıyorum Rabbim seni.

Göğe çıkan İsa ile,
Turdağı'nda Musa ile,
Elindeki asa ile,
Anıyorum Rabbim seni.

Günahları bırakarak,
Duaları okuyarak,
Başı açık, yalınayak,
Anıyorum Rabbim seni.

Yunus yeni açmış gülle,
Seherde öten bülbülle,
Seni aşkla seven dille,
Anıyorum Rabbim seni.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Âşık Olmazsam Şarkı Sözleri


Buralarda duramam,
Dost katına varamam,
Dertlerden kurtulamam,
Dost yüzünü görmezsem.

Eyyüb nebi değilim,
Dertlere sabredeyim,
Ben nereye gideyim,
Derde derman bulmazsam.

Yakub nebi değilim,
Kurda haber salayım,
Ağlayıp kör olayım,
Yusuf'umu bulmazsam.

Yusuf nebi değilim,
Kervana kul olayım,
Yanayım, kül olayım,
Mısr'a sultan olmazsam.

Hâlime gülmesinler,
Yanıma gelmesinler,
Yunus'u bilmesinler,
Gerçek âşık olmazsam


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Aşk Denizi Şarkı Sözleri


Bu denize dalana,
Gerekmez vapur, gemi,
Gel gayret et bulmaya,
Sohbetlerdeki demi!

Dünyalığım yok diye,
Üzülerek gam yeme!
Mâşukunu sevdinse,
Gider gönlünün gamı.

O mâşuku bilseydin,
Sen de, bir kez görseydin,
Bu öğüdü vermezdin,
Feda kılardın canı.

Âşık, kin nedir bilmez,
Can verir, ama ölmez,
Açıktır gece gündüz,
Kapanmaz hiç dükkânı.

Hakiki âşık olan,
Yüzünde olur nişan,
Akar gider durmadan,
İki gözünün kanı.

Yüzünü kaldırmazsan,
Âşığın ayağından,
Feda edersen bin can,
Yunus bulur Sübhan'ı.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Yunus'un Adı Şarkı Sözleri


Ben başladım anmaya,
Aşkı ile yanmaya,
Baldan tatlıdır daha,
Şirindir aşkın tadı.

Okuyan dört kitabı,
Aşka çâre bulmadı,
Ne beyi, ne sultanı,
Ne hocası, ne kadı.

Aşk anadan doğmadı,
Kimseye yâr olmadı,
Hükmüne kıldı esir,
Cümle bilişi, yâdı

Aşka gönül verilmez,
Ona kolay erilmez,
Onun için yerilmez,
Yunus Emre'nin adı.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Hak Çalab'ım Şarkı Sözleri


Hak Çalab'ım, Hak Çalab'ım,
Senden gayri yok Çalab'ım,
Günahları affedersin,
Ey rahmeti çok Çalab'ım.

Yüce Mevla'm, yüce Gani,
Her şeyden çok sevdim seni,
Aşktan uzak tutma beni!
Ateşiyle yak Çalab'ım!

Mekânlardan münezzehsin,
Ne sarayda, ne köşktesin,
Miskinlerin kalblerini,
Edindin durak Çalab'ım.

Aşka nasıl dayanırım?
Belki bir gün uyanırım,
Çok sevdiğin Habibine,
Olayım çırak Çalab'ım.

Rabbisin sen, bu kulların,
Günahları çok onların,
Hepsinin de binekleri,
Olmalı Burak Çalab'ım.

Ne ilmim var, ne taatim,
Ne gücüm var, ne takatim,
Ancak senin inayetin,
Kıla yüzüm ak Çalab'ım.

Yunus etmez ele minnet,
Günahım çok beni affet!
Eğer bunu edersen ret,
Çok acı firak Çalab'ım.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Rabbini Zikredersen Şarkı Sözleri


Karanlık aydınlanır,
Rabbini zikredersen.
Hasta kalb mamur olur,
Rabbini zikredersen.

Zorlu iş, âsân olur,
Dertliler, derman bulur,
Canında canan olur,
Rabbini zikredersen.

Gamlı gönül şad olur,
Esirken, azad olur,
Nicesi irşad olur,
Rabbini zikredersen.

Zikret Hakk'ı her nefes!
Allah bes baki heves!
Ellerden ümidi kes!
Rabbini zikredersen.

Yunus, ikrar edersin,
Zikri tekrar edersin,
Cennetine gidersin,
Rabbini zikredersen.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Kahrın Da Hoş Şarkı Sözleri


İster cefa ister vefa,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.
Bir dert gönder yahut deva!
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Hoştur bana senden gelen,
İster hırka, ister kefen,
Ya taze gül yahut diken,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Sensin ebed, sensin ezel,
Hem lütfu, hem kahrı güzel,
İster isen, bağrımı del!
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Ya bağ veya bostan ola,
Ya visal ya hicran ola,
İster isen zindan ola,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Gelse celalinden cefa,
Yahut cemalinden vefa,
İkisi de cana safa,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.

Anlaşılmaz nasıl iştir,
Ya gülistan ya ateştir,
Eşrefoğlu bir derviştir,
Kahrın da hoş lütfunda hoş.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Hâlık Bilmez Mi Hiç? Şarkı Sözleri


Derdimi bilen yok deme!
Hâlık olan bilmez mi hiç?

Çoktur nimet hazinesi,
İsteyene vermez mi hiç?

Eğer ihlâsla ağlarsan
Gözyaşını silmez mi hiç?

Sonsuzdur rahmet deryası,
Sakın deme, bitmez mi hiç?

Gizli de günah işleme!
Yapılanı görmez mi hiç?

Dua et, çok iste, bıkma!
Sana ihsan etmez mi hiç?

Samimi tevbe edeni,
Severek affetmez mi hiç?

Kâfir olarak ölürsen,
Cehenneme atmaz mı hiç?

Rabbim, imanla öleni,
Cennetine koymaz mı hiç?


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Kendini Bil Şarkı Sözleri


Biraz kendini tanı!
Can içre ara canı!
Ver canı, al cananı!
Kendini bil kendini!

Görünen sıfatındır,
Onu gören zatındır,
Bilirsen sanatındır,
Kendini bil kendini!

Veli hayrete daldı,
İçi dışı nur oldu,
Tevhid-i zatı buldu,
Kendini bil kendini!

Hacı Bayram ne oldu?
Bilenler onu buldu,
Bulan aşkıyla doldu,
Kendini bil kendini!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Allah'ı Anar Şarkı Sözleri


Dosta koşanlar,
Allah'ı anar.
Aşkla coşanlar,
Allah'ı anar.

Hak yola uyan,
Kalbini yuyan,
Pek az uyuyan,
Allah'ı anar.

Huzura varan,
Edeble duran,
Okuyan Kur'an,
Allah'ı anar.

Rızadır kastı,
Arayan dostu,
Sererek postu,
Allah'ı anar.

Hakta buluşan,
Aşkla çalışan,
Dili alışan,
Allah'ı anar.

Baksana kardeş,
Yanıyor ateş,
Ay ile Güneş,
Allah'ı anar.

Kim ki imansız,
Yanar amansız,
Hep canlı cansız,
Allah'ı anar.

Hoca gel uyan!
Allah'a dayan!
Hakk'a baş koyan,
Allah'ı anar.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Haydi Hizmete Şarkı Sözleri


Kavuşmak isteyen büyük himmete
Hakka inananlar haydi hizmete
Kolay bulunmayan böyle nimete
Bismillah diyerek haydi hizmete

Ter dökelim Ehli sünnet yoluna
Canımız fedadır Hakkın uğruna
Sünni kitapları basıp bağrına
Emri maruf için haydi hizmete

Öğren düşmanların bütün fendini
Tuzağına düşme koru kendini
İlimle yıkmalı küfrün bendini
İlmi yaymak için haydi hizmete

Hani deryaların kaptanı bizdik
Bütün düşmanları sıraya dizdik
Gururlu kralları nasıl da ezdik
Ecdadın torunları haydi hizmete

Hep Hak için hakka koşmalı mümin
Hizmet aşkı ile coşmalı mümin
Bütün engelleri aşmalı mümin


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Gel Zikredelim Hakkı Şarkı Sözleri


Allah emrin tutalım
Gel zikredelim Hakkı
Rızasına varalım
Gel zikredelim Hakkı


Aşk bahrına dalalım
Anda cevher bulalım
Dost aşkına yanalım
Gel ziredelim HakkıBudur aşıkın karı
Bulmak istersen yari
Gel zikredelim Hakkı


Derde derman Zikrullah
Kula ihsan Zikrullah
Fez Kuruni der Allah
Gel zikredelim HakkıSertarik-zade pirden
Aldı bu zikri sırdan
Sırrında cevlan eden


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Şahidim Arz-ü Sema'dır Şarkı Sözleri


Şahidim arzu semadır bütün ecram ile
Aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusüle
Yaksa da ah-ü derunum beni bu hasret ile
Takati yok dilimin halimi takrire bile

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Selamımı arz eyle Rasülüs-sekaleyne

Bu günahkar gidişin son demi bilmem n'olacak
Gelecek bir gün ecel kase-i ömrün dolacak
Yevme la yenfe'i de her kişi rahın bulacak
Aman ey kân-ı Kerem yok elimden tutacak

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyne

Hâkine sürmek için ne yüzüm ne de imkânım var
Tahsis-i şefaat kebair ehline imanım var
Ancak beni kurtaracak bir ulu sultanım var
Aman ey kan-ı şefaat pek büyük isyanım var

Ey bad-ı saba uğrarsa yolun semt-i harameyne
Selamımı arz eyle Rasülus-sekaleyne (Aleyhissalatu Vesselam)


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Açan Çiçeklere Meyve Şarkı Sözleri


Açan çiçeklere meyve
Verilmiyor (Hz)Muhammed'siz
Hakk'tan gelen derde derman
Bulunmuyor (Hz)Muhammed'siz

Cok mesgul ol Kur'an-ı Kerim ile
Seherlerde figan iyle
Son nefeste îman ile
Ölünmüyor (Hz) Muhammed'siz

Uzak Cennet'in yollari
Gider muttaki kullari
Cennette tugba dallari
Egilmiyor (Hz)Muhammed'siz


Silinmez kalbimin pasi
Gönüllerde Allah aski
Bulunmuyor (Hz)Muhammed'siz(SallAllahu Aleyhi Vesellem)


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Şehit Tahtından Şarkı Sözleri


Şehit tahtında Rabbe gülümser
Ah binler ce canım olsaydı der
Şehit tahtında Rabbe gülümser
Canım bedeli bir sofradan yer

Ümitsiz olmaz ümitsiz olmaz
Sevdasız olmaz sevdasız olmaz

Dağları oyup zindan etseler
Allah nurunu söndüremezler
Dağları oyup zindan etseler
Davamın önüne geçemezler

Yarasız olmaz Çilesiz olmaz
Şehitsiz olmaz Kurbansız olmaz

Şehit tahtında Rabbe gülümser
Ah binler ce canım olsaydı der
Şehit tahtında Rabbe gülümser
Canım bedeli bir sofradan yer

Karanlık ölür zülümat ölür
Gözler önünde ve Ölüm ölür

Anladım artık Uhud ve Bedir
Ve Ümit sevda Şehadet nedir
Soludum Kanri Mahşer anını
Ümidi Şehidi ve Sevdayı


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

Follow by Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Şarkı Sözleri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget