Yerli ve yabancı en güzel şarkıların şarkı sözleri müzik klipleri karaokeleri eşliğinde müzik dinleme keyfini sizlere sunuyoruz.

Articles by "İlahiler Şarkı Sözleri"

İlahiler - Molla Kasım Gelir Şarkı Sözleri


Ben dervişim diyene,
Az dur diyesim gelir.
Hemen koşup peşine,
Varıp yetesim gelir.

Erenlerin nazarı,
Cevher eder toprağı.
O zatların bastığı,
Toprak olasım gelir.

Sırat kıldan incedir,
Kılıçtan keskincedir,
Varıp onun üstüne,
Evler yapasım gelir.

Altında vardır gayya,
İçi dolu ateşle,
Uzanıp o gölgede,
Şöyle yatasım gelir.

Gönlümü Hakk'a versem,
Postumu yere sersem,
Ateş içine girsem,
Biraz yanasım gelir.

Rahmet suyunda yunsam,
Yükseklere uzansam,
İki kanat takınsam,
Gökte uçasım gelir.

Yunus zamansız ötme!
Eğri büğrü söz etme!
Seni sorguya çeken,
Bir Molla Kasım gelir.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Mümkün Mü Hiç? Şarkı Sözleri


Göçer dünyanın dibi,
Ölmemek mümkün mü hiç?
Kurumuş bir gül gibi,
Solmamak mümkün mü hiç?

Dostu düşmanı tanı!
Öğren doğru imanı!
Emanet olan canı,
Vermemek mümkün mü hiç?

Terk edesin gülmeyi,
Bırak çanak çömleği,
Yakasız ak gömleği,
Giymemek mümkün mü hiç?

Hastalandın kaç kere,
Verilmez başka süre,
Böcekli kara yere,
Girmemek mümkün mü hiç?

Hoca Hak de, her demde!
Dikkat et her dönemde!
Kalıp da Cehennemde,
Yanmamak mümkün mü hiç?


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Âdemoğlu Aç Gözünü Şarkı Sözleri


Âdemoğlu aç gözünü!
Yeryüzüne kıl, bir nazar!
Gör bu latif çiçekleri!
Hangi kuvvet yapar, bozar?

Bak her çiçek bir naz eder,
Över Hakk'ı, niyaz eder,
Kurtlar, kuşlar, hepsi birden,
Hâlık'ına âvâz eder.

Bu çiçekler bezenirken,
Göğe doğru uzanırken,
İbret alıp özenirken,
Habersizce gelir sefer.

Rengi döner günden güne,
Toprağa dökülür yine,
Bu ibrettir söyleyene,
Hakikati, ârif sezer.

Bu sırları duymalıydın,
Büyüklere uymalıydın,
Dinimizi yaymalıydın,
Gafletlerin neye değer?

Dünyaya gelen gidermiş,
Konanlar bir gün göçermiş,
Ecel şerbeti içermiş,
Her kim, bu mânadan geçer.

Koşanlar bir gün yorulur,
Yapılan işler sorulur,
Kim nettiyse onu bulur,
Hak'tan gelir hayırla şer.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Erenlerin Sohbeti Şarkı Sözleri


Erenlerin sohbeti,
Ele giresi değil.
Sohbete eren kişi,
Mahrum kalası değil.

Bulmak istersen eri,
Boşa gezme her yeri!
Sarraf tanır cevheri,
Herkes bilesi değil.

Akan bir pınar olsa,
Testi tersine konsa,
Kırk yıl orada kalsa,
Kendi dolası değil.

Sohbetle parlar iman,
Talip kazanır irfan,
İnsanı ârif yapan,
Fesi, hırkası değil.

Yunus istersen himmet,
Edebe et riayet,
Ruha gıdadır sohbet,
Kâğıt helvası değil!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Hiç Aksatma Namazı Şarkı Sözleri


Dense de sana deli,
Aksatma kıl namazı!
Eğer değilsen ölü,
Aksatma kıl namazı!

Yap dinin gereğini!
Temizle yüreğini!
Dik dinin direğini!
Aksatma kıl namazı!

Önemli değil yaşın,
Secdeye varsın başın,
Ne yazın, ne de kışın,
Aksatma kıl namazı!

Rabbimizi zikreyle!
Her hâline şükreyle!
Ölümünü fikreyle!
Aksatma kıl namazı!

Gönlün namazda olsun!
Mahşerde yüzün gülsün!
Kabrinde ışık olsun!
Aksatma kıl namazı!

Amel et hak fermanla!
Alışırsın zamanla,
Can verirsin imanla,
Aksatma kıl namazı!

Bir gün çıka can dahi,
Yalnız kala ten dahi,
Derviş Yunus sen dahi,
Aksatma kıl namazı!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Kurtar beni Şarkı Sözleri


Tanıdım Rabbim seni,
Nefsimden kurtar beni!
Yıktı bütün güveni,
Nefsimden kurtar beni!

Keser gidecek yolu,
Hem bağlar eli kolu,
Şaşırtır sağ solu,
Nefsimden kurtar beni!

Şu nefsim harap etti,
Her şeyi türap etti,
Hissimi serap etti,
Nefsimden kurtar beni!

İçimde doymaz ejder,
Beni hep yutmak ister,
Ömrümü etti heder,
Nefsimden kurtar beni!

Gerçekler oldu hayâl,
Korkutur beni bu hâl,
Kararır her gün ikbal,
Nefsimden kurtar beni!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Gitmezmiş Şarkı Sözleri


Mevlâ'yı bilip seven,
Başkasını anmazmış,
Onu maksut edinen,
Şeytanlara kanmazmış.

Ölmez âşığın canı,
Çürümez onun teni,
Aşk kimi kıldı fâni,
Ona zeval ermezmiş.

Emrine baş eğenin,
Vuslatına erenin,
Bülbül gibi ötenin,
Kimse dilin bilmezmiş.

Aşkı ile bilişen,
Allah için bölüşen,
Halvetine erişen,
Ölümden çekinmezmiş.

Büyük sözü tutmayan,
Kibri söküp atmayan,
Aşk tadını tatmayan,
Doğru yola gitmezmiş.

Ona gönül verenin,
İlmi ona erenin,
Kalb gözüyle görenin,
Talihleri sönmezmiş.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Seviyorum Rabbim Seni Şarkı Sözleri


Aşkın aldı benden beni,
Seviyorum Rabbim seni,
Senin sevgin, pek tatlıymış,
Seviyorum Rabbim seni.

Ne varlığa sevinirim,
Ne yokluğa yerinirim,
Aşkın ile zevklenirim,
Seviyorum Rabbim seni.

Övdün iyi hasletleri,
Boşa gitmez gayretleri,
Verdin sonsuz nimetleri,
Seviyorum Rabbim seni,

Boş işlere pişman oldum,
Senin sevgin ile doldum
Ben hakiki zevki buldum,
Seviyorum Rabbim seni.

Maksadımız kavuşmaktır,
İbadete yapışmaktır,
Dünyaya da çalışmaktır,
Seviyorum Rabbim seni.

Din düşmanı vardır nice,
Çatar İslam'a sinsice,
Çalışmalı gündüz gece!
Seviyorum Rabbim seni.

Sevmek lâfla olmaz Hilmi,
Çalışmakla emredildi,
Hâlinden de bilinmeli,
Seviyorum Rabbim seni.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Yalvar Yüce Allah'a! Şarkı Sözleri


Doğru söze darılma!
Yalvar yüce Allah'a!
Hak yolundan ayrılma!
Yalvar yüce Allah'a!

Namazı kılmalısın,
Orucu tutmalısın,
Zekâtı vermelisin,
Yalvar yüce Allah'a!

Gün gelir, gözün görmez,
Kulakların işitmez,
Bu fırsat ele geçmez,
Yalvar yüce Allah'a!

Sağlığı ganimet bil!
Her saati nimet bil!
Hizmeti ibadet bil!
Yalvar yüce Allah'a!

Boşuna hayat sürme!
Nefsine kuvvet verme!
Söz tut, kimseyi yerme!
Yalvar yüce Allah'a!

Fırtına gibi esme!
Olur olmaza küsme!
Mevla'dan ümit kesme!
Yalvar yüce Allah'a!

Seherde yağar rahmet,
Bilmelisin ganimet,
Gitsin kalbdeki zulmet,
Yalvar yüce Allah'a!

Allah'ın adın yâd et!
Ruhu ve kalbi şad et!
Bülbül gibi feryat et!
Yalvar yüce Allah'a!

Âşık tembel oturmaz,
Mâşuka toz kondurmaz,
Hiç kimseyi kandırmaz,
Yalvar yüce Allah'a!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Namazını Aksatma Şarkı Sözleri


Namaz dinin direği,
Kul olmanın gereği,
Sevindirir meleği,
Namazını aksatma!

İnsan dertten kurtulur,
Kalbi imanla vurur,
Rabbimiz razı olur,
Namazını aksatma!

Gözün nuru namazdır,
Bekleme vaktin azdır!
Meleğe sevap yazdır!
Namazını aksatma!

İnsanın saadeti,
İmanın alameti,
İstersen selameti,
Namazını aksatma!

Hak'tan yüce hitaptır,
Edası çok sevaptır,
Kabrimizde cevaptır,
Namazını aksatma!

Ruhumuza gıdadır,
Kalbimize ciladır,
En kıymetli duadır,
Namazını aksatma!

Herkes namaza muhtaç,
Müminler için Mirac,
Mahşerde başına taç,
Namazını aksatma!

Gönülleri şen eder,
Kötülükten men eder,
Doğru huzura gider,
Namazını aksatma!

Namaz yüce bir paye,
Mahşerde olur saye,
Vasıta değil, gaye,
Namazını aksatma!

Göster üstün gayreti!
Büyüktür fazileti,
Kaçırma cemaati!
Namazını aksatma!

Kim doğru namaz kılmaz,
Hikmetten nasip almaz,
Bunalır, huzur bulmaz,
Namazını aksatma!

Namaz şifa her derde,
Cehennem için perde,
Kılmalısın her yerde,
Namazını aksatma!

Yüzler kaplanır nurla,
Vücut çevrilir surla,
Kılmalısın şuurla,
Namazını aksatma!

Ölüm özür anlamaz,
Yaşlı ve genç ayırmaz,
Dünya sana da kalmaz,
Namazını aksatma!

Namaz imanın başı,
Hoca, dök gözden yaşı!
Erit kalbdeki taşı!
Namazını aksatma!


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Saadet Anahtarı Şarkı Sözleri


Namaz dinde direktir, ibadette yürektir,
Feyze kavuşmak için, doğru kılmak gerektir.

Kurtuluş kolaylaşır, secdeye değse başlar,
Saadet anahtarı, ancak namazla başlar.

Doğru kılınan namaz, gönülleri şen eder,
Huzura kavuşturur, kötülükten men eder.

Namaz dinde gayedir, İslam'ın binasıdır,
Günahları temizler, kalblerin cilasıdır.

Kim ki, kötülüklerden bulmuyorsa selâmet,
Namazları gafletle kıldığına alâmet.

Namaz en efdal amel, edası çok sevaptır,
Münker ve Nekir için, en güzel bir cevaptır.

Namazı kılmayanın, kabul olmaz duası,
İyi işler yapsa da, görülmez pek faydası.

Beynamazın imanı, elbette sağlam kalmaz,
Kolayca küfre girer, farkında bile olmaz.

Namaza önem verip, doğru dürüst kılmalı,
Yalan yanlış kılmaktan, utanıp sıkılmalı.

Hoca, felah isteyen, bıraksın itirazı!
Tadil-i erkân ile kılmalı her namazı.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Gelip Geçti Ömrüm Şarkı Sözleri


Bunca yıllar geldi geçti,
Bir yel esip geçmiş gibi,
Hele bana şöyle geldi,
Bir göz açıp yummuş gibi.

Bu sözüme Hak tanıktır,
Bu can gövdeye konuktur,
Bir gün gelir, çıkar gider,
Kafesten kuş uçmuş gibi.

İnsan için ne demişler?
Ekinciye benzetmişler,
Kimi biter, kimi yiter,
Yere tohum saçmış gibi.

Bu dünyada bir nesneye,
Yanar içim, göynür özüm.
Henüz gençken ölenlere,
Gök ekini biçmiş gibi.

Bir hastaya vardın ise,
Bir içim su verdin ise,
Yarın anda sana gele,
Hak şerbetin içmiş gibi.

Bir yoksulu gördün ise,
Eski bir şey verdin ise,
Yarın elbet karşı gele,
Yeni kaftan biçmiş gibi.

Yunus Emre bu dünyada,
İki kişi kalır derler.
Meğer Hızır, İlyas ola,
Âb-ı hayat içmiş gibi.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Yakup Aleyhisselam Şarkı Sözleri


Kimse bilmez onun acı hâlinden,
Hakk'ın ismi düşmez idi dilinden,
Oğlu uçup gitti Kenan ilinden,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Kardeşleri sözde onu aldattı,
Hazret-i Yusuf'u kuyuya attı,
Sandılar ki suyun dibine battı,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Yusuf'u hocada okumaz oldu,
O güzel bülbülü şakımaz oldu,
Sokağa, oyuna çıkamaz oldu,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Kanadı kırıktı, ağrırdı başı,
Dinmek bilmez idi, gözünün yaşı,
Âhı inletirdi dağı ve taşı,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Attılar kuyuya, ölüm kastına,
Yetişmişti imdat Rabbin dostuna,
Hak izniyle çıktı suyun üstüne,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Durmadan Yusuf'um diye anıyor,
Evlat hasretiyle ciğer yanıyor,
Bir gün çıkar gelir diye sanıyor,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Kardeşleri başvurdular yalana,
Gömleğini boyadılar al kana,
(Kurt yedi) dediler babalarına,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Sözlerinin hepsi elbet yalandı,
Kenan'ın kurtları gelip toplandı,
(Biz yemedik) diye içtiler andı,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Kuyudan çıkınca onu sattılar,
Kervandaki kölelere kattılar,
Hasetliğin acısını tattılar,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.

Ve Yusuf olunca, Mısır'a sultan,
Kardeşleri görüp oldular pişman,
Özür dilediler hemen o zaman,
Ağlar Yakup nebi, Yusuf'um diye.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Kervan Göçer Şarkı Sözleri


Gaflet uykusundan uyanmaz mısın?
Kervan göçer, dağ başında kalırsın.
Tellal çağırırken, inanmaz mısın?
Kervan göçer, dağ başında kalırsın.

Öyle bakıp durma sağa ve sola!
Issız yerde kalma, düş hemen yola!
Haydi, kalk git Allah yardımcın ola!
Kervan göçer, dağ başında kalırsın.

Yunus der, ortada kalmasın ölün!
Boş şeyler konuşma, zikretsin dilin!
Yabancı diyarda bilinmez ilin!
Kervan göçer, dağ başında kalırsın.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Mahvetti Beni Bu Aşk Şarkı Sözleri


Gönlüm düştü sevdaya,
Mahvetti beni bu aşk.
Başım girdi belaya,
Mahvetti beni bu aşk.

Yürürüm yana yana,
Aşk boyar beni kana,
Kavuşulur mu ona?
Mahvetti beni bu aşk.

Kâh aktırır sel gibi,
Kâh estirir yel gibi,
Tozdurur bir yol gibi,
Mahvetti beni bu aşk.

Sular gibi çağlarım,
Ciğerimi dağlarım,
Şeyhim diye ağlarım,
Mahvetti beni bu aşk.

Düşmüşüm kaldırmıyor,
Vuslata erdirmiyor,
Ağlatıp güldürmüyor,
Mahvetti beni bu aşk.

Gezerim ilden ile,
Sorarım dilden dile,
Şu hâlimi kim bile,
Mahvetti beni bu aşk.

Mecnun gibi yürürüm,
Yâri düşte görürüm,
Uyanınca eririm,
Mahvetti beni bu aşk.

Sıkıntı bana yetti,
Öldürmeye kast etti,
Aşkı beni mest etti,
Mahvetti beni bu aşk.

Benzim sarı, gözüm yaş,
Bağrım delik, ağrır baş,
Biterim yavaş yavaş,
Mahvetti beni bu aşk.

Yunus'um biçareyim,
Baştanbaşa yâreyim,
Dostumdan avareyim,
Mahvetti beni bu aşk.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Gitmeye Geldim Şarkı Sözleri


Burada kararım yok,
Dönüp gitmeye geldim.
Müşteri az, malım çok,
Kârsız satmaya geldim.

İşim kavga değildir,
Benim derdim sevgidir,
Dost evi gönüllerdir,
Gönül yapmaya geldim.

Dosta aşk deliliği,
Bilip bu inceliği,
Kaldırıp ikiliği,
Birlik etmeye geldim.

O efendi, ben kulum,
Bahçede durur gülüm,
Güle konan bülbülüm,
Durup ötmeye geldim.

Ahbaplarım burada,
Bilişirler orada,
Hocamla tanışıp da,
Hâl arz etmeye geldim.

Bu miskine haber sal!
Dost nerdeyse orda kal!
Benden doğru haber al!
Canı vermeye geldim.

Bu Yunus, âşık olmuş,
Mâşuk derdiyle solmuş,
Yaşlanmış, vâde dolmuş,
Kabre girmeye geldim.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Diye Diye Şarkı Sözleri


Hikmetlidir derviş sözü,
Nuru belli eder yüzü,
Yaş akıtır dertli gözü,
Akar Allah diye diye.

Has bahçeye bülbül konar,
Her çeşitten name sunar,
Âşıkların bağrı yanar,
Yanar Allah diye diye.

Doğan kişi, bir gün ölür,
Yaşayanlar, elbet görür,
Yorulmadan güneş yürür,
Yürür Allah diye diye.

Bahar gelir, erir çığlar,
Yağmur yağar, bulut ağlar,
Vadilerde sular çağlar,
Çağlar Allah diye diye.

Kurtlar ulur, itler ürür,
Kimi ölür, kimi çürür,
Kimi gözü duman bürür,
Bürür Allah diye diye.

Yunus, bahçende gül açar,
Kokusu etrafa saçar,
Gül üstünde bülbül uçar,
Uçar Allah diye diye.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Tahtadan Kutu Şarkı Sözleri


Tahtadan yapılmış bir uzun kutu
Baş tarafı geniş ayak ucu dar
Çakanlar bilir ki bu boş tabutu
Yarın kendileri dolduracaklar

Her yandan küçülen bir oda gibi
Duvarlar yanaşmış tavan alçalmış.
Sanki bir taş bebek kutuda gibi
Hayalim içinde uzanmış kalmış.

Cılız vücuduma tam görünse de
İçim bu dar yere sığılmaz diyor
Geride kalanlar hep dövünse de
İnsan birer birer yine giriyor.

Ölenler yeniden doğarmış gerçek
Tabut değildir bu bir tahta kundak
Bu ağır hediye kime gidecek
Çakılır çakılmaz üstüne kapak


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Gönül Arzular Şarkı Sözleri


Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü.
Mevlam nasip etse görsem yüzünü,
Hakk'ın Habibini gönül arzular.

Bir mübarek sefer olsa da gitsem,
Kâbe yollarında, kumlara batsam,
Cemalini bir kez düşte seyretsem,
Hakk'ın Habibini gönül arzular.

Zerrece kalmadı kalbimde hile,
Sadakatle girdim ben bu hak yola,
Ebu Bekir, Ömer, Osman'la bile,
Hakk'ın Habibini gönül arzular.

Ali ile Hasan, Hüseyin anda,
Muhabbeti kalbde, sevgisi canda,
Yarın mahşer günü, ulu divanda,
Hakk'ın Habibini gönül arzular.

Arafat'tır bizim yüce dağımız,
Orda kabul olur bizim duamız,
Medine'de yatar Peygamberimiz,
Hakk'ın Habibini gönül arzular.

Derviş Yunus över seni dillerde,
Sevgin dolup taşar, hep gönüllerde,
Gözyaşını döker gurbet illerde,
Hakk'ın Habibini gönül arzular.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

İlahiler - Allah Dendikçe Şarkı Sözleri


Gizli şeyler bilinir,
Rabbim Allah dendikçe.
Kalbden paslar silinir,
Rabbim Allah dendikçe.

Nerde zikir çekilir,
Melekler saf saf gelir,
Herkese selam verir,
Rabbim Allah dendikçe.

Zikretmeye başlanır,
Gözlerimiz yaşlanır,
Hain şeytan taşlanır,
Rabbim Allah dendikçe.

Dünyalıktan geçilir,
Hak bâtıldan seçilir,
Nice kapı açılır,
Rabbim Allah dendikçe.

Hoca, gönlün şad olur,
Kaygıdan azad olur,
Mal ve mülk abad olur,
Rabbim Allah dendikçe.


İlahiler
Tüm İlahiler şarkı sözleri => İlahiler Şarkı Sözleri

Şarkı Sözleri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget